Revoluční učebnice histologie pro histology, kliniky i studenty

Chcete vědět o svém těle více, než lze spatřit pouhým okem? Pokud ano, čtěte dále. Kniha Memorix histologie (2. vydání) je výsledkem spolupráce více než stovky histologů, anatomů, patologů, studentů a klinických lékařů a představuje souhrnný a srozumitelný zdroj histologických poznatků. Strukturovaný text s důrazem na důležité informace z cytologie, obecné histologie a mikroskopické anatomie je kombinován s jednoduchým designem a velkým množstvím barevných obrázků a mikrofotografií. Studenti i učitelé ocení schémata a rozhodovací algoritmy, jež jim pomohou při určování preparátů, ale také stovky klinických poznámek, které zdůrazní význam histologie. Memorix je ukončen poutavě napsanou kapitolou o mikroskopovacích technikách, a jelikož celkově obsahuje více než 300 velkých a detailně popsaných mikrofotografií, můžeme ho považovat za komplexní učebnici i kvalitní histologický atlas v jednom.

Našli jste chybu nebo nedostatek v Memorixu histologie?
Dejte nám vědět zde a my je upravíme do dalšího vydání.

Specifika Memorixu histologie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Memorix tým

MUDr. Radovan HUDÁK
pořadatel, spoluautor, sazeč
asistent na Anatomickém ústavu 2. LF UK v Praze
doc. MUDr. et Mgr. Zbyněk TONAR, Ph.D.
hlavní autor
vysokoškolský učitel Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni
doc. RNDr. Ivan VARGA, PhD.
hlavní autor
zástupce vedoucího Ústavu histologie a embryológie LF Univerzity Komenského v Bratislave
doc. MUDr. David KACHLÍK, PhD.
spoluautor
vedoucí Anatomického ústavu na 2. LF UK
vysokoškolský učitel na Anatomickém ústavu 3. LF UK v Praze
Richard Adamčík
spoluautor
student 5. ročníku lékařské fakulty UK v Hradci Králové
lektor na Ústavu histologie a embryologie LF HK
Bětka Blanková
spoluautor
studentka 6. ročníku 3. lékařské fakulty UK v Praze
lektorka na Ústavu anatomie 3. LF UK
MUDr. Martin Gavač
spoluautor
interní lékař na Klinikum Passau v Německu (3. Med. Klinik)
3 roky byl lektorem na Ústavu histologie a embryologie LF MU v Brně
MUDr. Jan Balko
hlavní autor, hlavní grafik
lékař Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK v Praze
bývalý lektor histologie na Ústavu histologie a embryologie 2. LF UK
MUDr. Simona Felšoová
grafička
čerstvá absolventka 2. LF UK v Praze
MUDr. Šárka Zavázalová
grafička
lékařka na ORL klinice Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Spolupracovníci

Z hloubky našeho histologického srdce děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě Memorixu histologie.

>